برنامه کلاسی

تیر ماه 1398

شنبه ها :


یکشنبه ها:


دوشنبه ها:کلیپ سازی ساعت:17:00 الی 19:00


سه شنبه ها:


چهارشنبه ها:انیمیشن سازی ساعت:18:30الی20:00


پنجشنبه ها:فتوشاپ مقدماتی مخصوص بانوان ساعت:15:00الی16:30-فتوشاپ مقدماتی مخصوص آقایان ساعت:17:30 الی 19:00


جمعه ها: