مدت زمان دوره :

شش جلسه 1 ساعت و نیم

سرفصل ها:

اطلاعات مدرس:

محمد جواد هوشمند

محمد جواد هوشمند

مدرس عکاسی
هنرجوی حوزه هنری

داشتن دوربین عکاسی برای این کلاس ضروری میباشد.