مدت زمان دوره :

6 جلسه 90 دقیقه ای

سرفصل ها:

آشنایی با محیط نرم افزار

آشنایی با ابزار فتوشاپ

آشنایی با لایه ها

و…

حسین جریان پور

حسین جریان پور

مدرس فتوشاپ
دوره های برگزار شده توسط مدرس

– دوره مقدماتی و متوسطه فتوشاپ (مدرسه پسرانه معلم) – سه سال
– دوره مقدماتی فتوشاپ (پایگاه مقاومت بسیج نینوا)- سه دوره
– دوره مقدماتی و متوسطه فتوشاپ (پایگاه مقاومت بسیج النبی) – دو دوره
– دوره مقدماتی فتوشاپ برای نوجوانان (دوره ویژه)
– دوره مقدماتی فتوشاپ برای دانشجویان
– برگزاری دوره های مجازی فتوشاپ و نقاشی دیجیتال برای گروه های مختلف
– شرکت در دوره های و کلاس های فتوشاپ و نقاشی دیجیتال اساتید اهل فن