مدت زمان دوره :

شش جلسه 1 ساعت و نیم

سرفصل ها:

اطلاعات مدرس:

برای شرکت در این کلاس هنرجو موظف است رایانه همراه (لپ تاپ)همراه خود داشته باشد.